KONTAKT

UDRUGA PARI PIKULE

MEDVEŠĆAK 50 I OIB 37274655922

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon

Slavimo kreativnost i otkrivamo tajne umjetnosti.

Imate film ili projekt?

Pošaljite nam svoju ideju!

za web.jpg

O NAMA

PARI PIKULE je neprofitna udruga, njenu misiju dijele filmski profesionalci s više od 20 godina međunarodnog iskustva u kulturnom menadžmentu, edukaciji, produkciji, marketingu i promociji umjetničkih i filmskih festivala i programa.

 

Udruga se bavi osmišljavanjem i selekcijom tematskih i «tailor made» filmskih programa i događanja za filmske festivale, kinoprikazivače i korporativne tvrtke. Kreativno proizvodi i distribuira filmove ali i druga kreativna ostvarenja za jasno definiranu publiku.

NAŠA SU BRIGA...

UMJETNOST

Saznaj više o projektu Secret Arts Cinema i o našem međunarodnom filmskom festivalu 

DA2 ZAGREB DESIGN, ART & ARCHITECTURE FILM

FESTIVAL

PUBLIKA

Saznaj više o projektu #EuropeanFilmChallenge

ABOUT US

PARI PIKULE is a non-profit organization whose mission is shared by film professionals with over 20 years of international experience in cultural management, education, production, marketing and promotion of art and film festivals and programs.

 

The association if focused on designing and selecting thematic and tailor-made film programs and events for film festivals, cinemas and commercial companies. It creatively produces and distributes films and other creative works of art intended for a clearly defined audience. 

TAKING CARE OF...

ART

More info about the Secret Arts Cinema project & about our International Film Festival

DA2 ZAGREB DESIGN, ART & ARCHITECTURE FILM FESTIVAL

AUDIENCE

More info about the #EuropeanFilmChallenge