O PROJEKTU

#EuropeanFilmChallenge je interaktivni projekt razvoja publike koji koristi inovativne digitalne alate za promociju europskog filma na čitavom nizu platforma za gledanje filmova, s posebnim fokusom na internetske usluge. Filmski zaljubljenici imaju zadatak gledanja deset europskih filmova kroz tri mjeseca (koliko traje jedan krug natjecanja) na različitim legalnim platformama i u različitim kontekstima: televizija, kino, VOD,festivali, internet...Temeljem različitih pravila od porijekla odgledanih filmova do različitosti platformi na kojima su filmovi gledani natjecatelji prikupljaju bodove. Na kraju svakog  kruga natjecanja najuspješnijeg igrača odnosno pobjednika s najviše skupljenih bodova očekuje all inclusive odlazak na neki od najprestižnijih europskih filmskih festivala: Berlin, Cannes i Venecija.

Projekt je podržan od Kreativne Europe i Hrvatskog Audiovizualnog Centra i u njemu sudjeluje osam europskih zemalja; Litva, Latvija, Finska, Španjolska, Portugal, Bosna i Hercegovina, Srbija i Hrvatska.

www.europeanfilmchallenge.eu

ABOUT EFC

 #EuropeanFilmChallenge is an interactive audience development project that uses innovative digital tools to promote European films on a variety of viewing platforms, with a special focus on internet services. Film lovers will have a task to watch 10 European films over a period of three months (the duration of one challenge) on different legal platforms and in different contests; television, cinema, VOD, festivals, internet… Participants will collect points based on a number of rules, such as provenience of the watched films and the use of different platforms. At the end of every challenge the most successful player, that is, the winner of the contest who has collected the highest number of points will be awarded with an all-inclusive trip to one of the most prestigious film festivals, such as Berlin, Cannes or Venice.

 

The project is supported by Creative Europe and Croatian Audiovisual Centre. Participating countries are Lithuania, Latvia, Finland, Spain, Portugal, Bosnia and Hercegovina, Serbia and Croatia.

PARI PIKULE

MEDVEŠČAK 55

10 000 ZAGREB

OIB: 37274655922

email@paripikule.com

Pari Pikule

  • Vimeo
  • Facebook
  • Instagram

Secret Arts Cinema & DA2 Film Festival

  • Facebook
  • Instagram