SECRET ARTS CINEMA 2017.

u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku, Varaždinu

TEMA: ARHITEKTURA I DIZAJN

 

THE INFINTE HAPPINESS // BESKONAČNA SREĆA 

Ila Bêka, Louise Lemoine I 2015 I France, DenmarkI 85'

 

 

TEMA: BALET

 

MAIKO: DANCING CHILD // MAIKO: DIJETE KOJE PLEŠE

Åse Svenheim Drivenes I 2015 I Norway I 70'

 

 

 

 

 

 

 

 


TEMA: FOTOGRAFIJA

 

PETER LINDBERGH – THE EYE // PETER LINDBERGH - OKO

Gero von Boehm I 2015 I Germany I 52'

 

 

TEMA: MODA

 

OUT OF FASHION // S ONE STRANE MODE

Jaak KilmiI 2015 I Estonia I I 59'

 

KONTAKT

PARI PIKULE

MEDVEŠčAK 50 I OIB 37274655922

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon

Mi slavimo najzabavniju sferu naših života - kreativnost!

Imate film ili projekt? Podjelite s nama svoju svoju ideju!

 

We celebrate the most joyful sphere of our lives - creativity!

You have a film or a project? Share with us your idea!