SECRET ARTS CINEMA 2017.
u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku, Varaždinu

TEMA: ARHITEKTURA I DIZAJN

 

THE INFINTE HAPPINESS // BESKONAČNA SREĆA 

Ila Bêka, Louise Lemoine I 2015 I France, DenmarkI 85'

 

 

TEMA: BALET

 

MAIKO: DANCING CHILD // MAIKO: DIJETE KOJE PLEŠE

Åse Svenheim Drivenes I 2015 I Norway I 70'

 

 

 

 

 

 

 

 


TEMA: FOTOGRAFIJA

 

PETER LINDBERGH – THE EYE // PETER LINDBERGH - OKO

Gero von Boehm I 2015 I Germany I 52'

 

 

TEMA: MODA

 

OUT OF FASHION // S ONE STRANE MODE

Jaak KilmiI 2015 I Estonia I I 59'

 

PARI PIKULE

MEDVEŠČAK 55

10 000 ZAGREB

OIB: 37274655922

email@paripikule.com

Pari Pikule

  • Vimeo
  • Facebook
  • Instagram

Secret Arts Cinema & DA2 Film Festival

  • Facebook
  • Instagram