top of page
Moviereading Single Facebook.png

 

U svijetu postoje milijuni ljudi s oštećenjima vida a u Hrvatskoj živi 12.4% osoba s invaliditetom od kojih 5.3% osoba s oštećenjem vida. Audiovizualni sadržaji omogućavaju usvajanje novih znanja i kvalitetno provedeno slobodno vrijeme. Slijepe i slabovidne osobe do sada nisu bile uključene u iskustvo zajedničkog gledanja filmova. Realizacijom projekta FILM KOJI UKLJUČUJE - MovieReading našli smo rješenje!

There are millions of people in the world with visual impairment. 12.4% of people in Croatia are people with disabilities and 5.3% of them with visual impairment. Audio-visual content allows us to acquire new knowledge and to spend quality free time. Until now, blind and partially sighted people have not been included in the experience of watching the movies together with friends or family. The realization of the project FILM THAT INCLUDES - MovieReading brings the solution!

MovieReading je inovativna tehnologija mobilne aplikacije potpuno neovisna od projekcijske opreme instalirane u kinima, koja omogućava svima da uživaju u projekcijama bez prepreka, bez ulaganja i bez granica.

 

 

Slijepim i slabovidnim osobama omogućuje slušanje opisnih scena - audiodeskripcija bilo kojeg prilagođenog filma koji se prikazuje na bilo kojoj platformi; u kinu, na televizoru ili online. Potreban je samo vaš pametni uređaj i vaše slušalice te možete samostalno uživati u filmskim čarima. 

 

MovieReading "sluša" zvučni zapis filma putem mikrofona na vašem uređaju, prepoznaje u kojem dijelu filma se nalazite, i zatim pokreće audiodeskripciju sinkroniziranu s filmom.

 

Odite u trgovinu na svom pametnom telefonu, IOS-u ili Androidu. Nađite mobilnu aplikaciju MovieReading. Preuzmite i instalirajte aplikaciju na svoj uređaj. Funkcionira na pametnim telefonima, na tabletima i elektronskim naočalama. Korištenje MovieReading aplikacije je besplatno za korisnike.

Uživajte u filmovima!

#filmkojiukljucuje

MovieReading is an innovative mobile application technology totally independent of the screening equipment in the cinema and lets everybody enjoy the film screening without any obstacles, any investment and with no boundaries.

 

It allows blind and partially sighted people to listen to scene descriptions - audio descriptions of any adapted movie screened on any platform: cinema, TV or online. All you need is your smart phone and your headphones and you can enjoy the movie magic on your own.

 

 

MovieReading "listens" the movie' soundtrack through your headphones, recognizes where in the movies you are at the moment and then delivers audio description synchronized with the movie.

Go to your store on your smartphone, iOS or Android. Find the mobile application MovieReading. Install the application on your device. In operates on smart phones, tablets and electronic glasses. MovieReading is free for all users.

 

 

Enjoy the movies!

#filmkojiukljucuje

Ukoliko želite film u vašoj produkciji ili distribuciji prilagoditi slijepim i slabovidnim osobama te ga učiniti dostupnim na mobilnoj aplikaciji MovieReading, slobodno nas kontaktirajte na email@paripikule.com

If you wish to adapt your film (in production or distribution) for blind and partially sighted people and make it available on the MovieReading application please contact us via email@paripikule.com

MR logo png.png
bottom of page